Heekcaa Coffee    

002 Cao Lỗ Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 0961005666

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

Phục vụ các loại đồ uống đông hè

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 23:59

美食: 街头食品

平均价格/人: 200,000đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 23:59

002 Cao Lỗ Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0961005666

heekcaalaocai@gmail.com

独特的功能

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)