Cafe Nắng    

074 Thủy Hoa Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 0969882768

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

Một trong những quán Cafe đầu tiên tại Lào Cai, ra đời từ năm 2006 tại 074 Thủy Hoa, P Duyên Hải. Đến tháng 1/2020, quán Cafe Nắng thứ 2 ra đời tại Ngòi Đum, P Kim Tân, Tp Lào Cai

基本信息

开放时间: 07:30

关闭时间: 22:30

美食: 咖啡

平均价格/人: 100,000đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

收到红色发票

通过卡支付

Chơi cờ

联系我们

开放时间: 07:30 - 关闭时间: 22:30

074 Thủy Hoa Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0969882768

cafenang2@gmail.com

独特的功能

免费停车

免费Wifi

收到红色发票

通过卡支付

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)