error image
联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 22:59

568 Trần phú - B2 - Thành phố Lào Cai Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

thulctic@gmail.com

独特的功能

放置前台

免费停车

免费Wifi

通过卡支付

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)