error image
Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 22:59

051 đường Soi Tiền, TP Lào Cai Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0702026969

thannbbq@laocaitourism.vn

Điểm đặc trưng

Đọc sách

Buffet

Tổ chức tiệc/ sinh nhật

Phục vụ tại bàn

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)