Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa:

161, Ngô Quyền Kim Tân Tp. Lào Cai Lào Cai, Việt Nam Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0868 505 668

passiontea@laocaitourism.vn

Điểm đặc trưng

Nhạc Acoustic

Đọc sách

Đỗ xe miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)