error image
Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 22:59

270 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

088 828 88 82

nhahangtungbeo@vnpt.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)