Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa: 08:00

17b,Đường An Dương Vương, Phường Cốc Lếu, TỈnh Lào Cai Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0214 6556 868

dingtea@laocaitourism.vn

Điểm đặc trưng

Đọc sách

Đỗ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trò chơi trên bàn

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)