Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 09:30 - Đóng cửa: 23:59

021 đường Xuân VIên (002 Bậc Đá Victoria), phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

02143873579

anise@gmail.com

Điểm đặc trưng

Nhạc Acoustic

Đọc sách

Phục vụ tại bàn

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)