Sapa Lotus Restaurant    

034, Cau May St, Sa pa, Lao Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai - 02143 258 789

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Lotus Restaurant được thành lập vào năm 2002 và được công nhận là một trong những nhà hàng hạng cao nhất với bầu không khí hòa bình.Với dịch vụ ân cần sẽ cung cấp cho khách hàng cảm giác hấp dẫn của nhà hàng Lotus.a

Basic information

Open Time: 00:00

Close Time:

Cuisines: Asian Food European food Hot pot and grilled Typical local dish

Average Price / People: 150,000đ

Distinctive features

Reading book

Buffet

Offline/ birthday place

Reservation table

Free car park

Free Wifi

Red invoice

Payment by card

Snuggery

Boardgame

Contact us

Open Time: 00:00 - Close Time:

034, Cau May St, Sa pa, Lao Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lao Cai Province

02143 258 789

cuongjeepsp@vnn.vn

Distinctive features

Reading book

Buffet

Reservation table

Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)