X69 Beer Pub    

380 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai -

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

X69Pub  · Quán rượu có bán đồ ăn

基本信息

开放时间: 20:00

关闭时间: 23:59

美食: 越南食物 欧洲食物 咖啡

平均价格/人: đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

联系我们

开放时间: 20:00 - 关闭时间: 23:59

380 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

x69beerpub@gmail.com

独特的功能

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)