Trà sữa Chooki    

081 Lý Công Uẩn Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 0363977779

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

Change your original taste !!!

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 22:30

美食: 越南食物 街头食品

平均价格/人: 40,000đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

运输服务

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 22:30

081 Lý Công Uẩn Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0363977779

chooki@gmail.vn

独特的功能

免费停车

免费Wifi

运输服务

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)