error image
联系我们

开放时间: 09:00 - 关闭时间: 21:00

001 Cao Bá Quát Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0855599191

tiemcafexomphui@gmail.com

独特的功能

看书

放置前台

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)