Phở Hà Thành    

264 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 0385915666

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

.

基本信息

开放时间: 06:00

关闭时间: 11:59

美食: 越南食物

平均价格/人: đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

联系我们

开放时间: 06:00 - 关闭时间: 11:59

264 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

0385915666

phohathanh@vnpt.vn

独特的功能

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)