Lib Coffee and Brunch    

120 Phố Soi Tiền Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 02143661666

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

.

基本信息

开放时间: 09:00

关闭时间: 22:59

美食: 越南食物 亚洲食物 欧洲食物

平均价格/人: đ

独特的功能

免费停车

免费Wifi

联系我们

开放时间: 09:00 - 关闭时间: 22:59

120 Phố Soi Tiền Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

02143661666

libcoffice@vnpt.vn

独特的功能

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)