error image error image error image

Phê duyệt “ Nội dung phòng trào thi đua yêu nước của Nghành văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2023”

09/01/2023 1407 0
Ngày 03/01/2023, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BVHTTDL về Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước của nghành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2023.

Nội dung phong trào thi đua yêu nước của Nghành văn hóa, thể thao và du lịch với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả” gồm có: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thực hiện tốt các mục tiêu của chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chủ động truyền thông mạnh mẽ, triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút quốc tế đến Việt Nam; Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để phục hồi du lịch.

Đặc biệt, năm 2023 phấn đấu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 102 triệu lượt khách du lịch nội địa (trong đó khoảng 66,5 triệu lượt khách có lưu trú) và ước đạt tổng thu từ khách du lịch khoảng 650 nghìn tỷ đồng.

Từ các nội dung thi đua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người lao động trong toàn nghành hưởng ứng tổ chức, triển khai có hiệu quả để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, tiếp tục khằng định và nâng cao vai trò, vị thế của nghành.

Như Ngọc

相关文章

样品计划