error image error image error image

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2024 sắp được diễn ra

01/06/2024 370 0
Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 09/6/2024, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say vó ngựa cao nguyên” sẽ được tổ chức tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

样品计划