Dừng việc đón khách du lịch vào địa bàn tỉnh Hà Giang

24/06/2021 241 0
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Hà Giang dừng việc đón khách du lịch vào địa bàn từ 0 giờ ngày 02/6/2021.

Dòng sông Nho Quế - Điểm đến hấp dẫn

Cụ thể: Dừng việc tiếp nhận người từ vùng dịch vào tỉnh, trường hợp thật cần thiết yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm Sars – CoV – 2 âm tính (trong vòng 06 ngày gần đây nhất); khuyến cáo và hạn chế tiếp nhận những người từ địa phương có dịch đến Hà Giang trong thời điểm này.

Phố cổ Đồng Văn

Đối với khu, điểm du lịch, làng văn hóa du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh: Đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng chống dịch Bộ Y tế; xây dựng phương án và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo các văn bản hướng dẫn.

Lưu Vân Anh

相关文章

样品计划

有趣的旅游