error image error image error image

(4) Giới thiệu về phòng khách dinh Hoàng A Tưởng

13/05/2019 3182 0

Trước kia, đây là phòng làm việc, tiếp khách của cha con họ Hoàng. Gia đình họ Hoàng chỉ ở trong ngôi nhà này đến 1950. Sau đó, vì lo sợ bị trả thù nên cả gia đình đã bỏ đi. Khi đi họ đã mang tất cả vàng bạc châu báu, người dân trong vùng kể lại họ dùng cả đoàn ngựa thồ dài đến 1km để chở của cải, vàng bạc.

Khi gia đình họ Hoàng bỏ đi, vì căm ghét sự độc ác của họ mà người dân ở đây đã vào phá và lấy những đồ đạc của ngôi nhà này. Hiện nay chỉ còn 3 đồ vật duy nhất còn sót lại của ngôi nhà này. Đó là 2 chiếc tràng kỉ, 1 chiếc gương.

Trong phòng khách hiện nay trưng bày một số hình ảnh về gia đình ông Hoàng Yến Tchao và phong cảnh Bắc Hà trước đây. Mời các bạn cùng xem lại.

Mời các bạn cùng tiếp tục tham quan phòng nghỉ của ông Hoàng Yến Tchao, vui lòng tìm số 5.

Phan Phượng

相关文章

样品计划

样品计划