Cafe Vọng Cảnh Lầu    

Nguyễn Huệ Phố Mới Tp. Lào Cai Lào Cai, Việt Nam Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai -

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

基本信息

开放时间: 00:00

关闭时间:

美食: 快餐 亚洲食物 欧洲食物 咖啡 火锅&烤

平均价格/人: đ

独特的功能

Offline/ birthday place

放置前台

免费停车

免费Wifi

有私人房间

联系我们

开放时间: 00:00 - 关闭时间:

Nguyễn Huệ Phố Mới Tp. Lào Cai Lào Cai, Việt Nam Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

vongcanhlau@laocaitourism.vn

独特的功能

放置前台

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)