Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

địa chỉ test Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

dntestLCI@dalatcity.org

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)