error image error image error image

Xe khách nội tỉnh Lào Cai 2022

17/11/2022 367 0
Để thuận tiện cho nhân dân và du khách được thuận tiện, nhanh chóng trong việc đi lại giữa các huyện, thị trong tỉnh Lào Cai. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai xin gửi tới du khách thông tin xe khách nội tỉnh tại Lào Cai năm 2022 như sau:

 

1. Tuyến Lào Cai - Bắc Hà.

Tên doanh nghiệp

Số điện thoại

Bến đi

Giờ xuất phát

Bến đến

Giờ xuất phát

HTX VT Tuấn Hồng

0913.299.948


01699.345.787


0945.531.599


0988.478.472


0913.299.948


0976.100.711


0972.518.304

Lào Cai

6h30

Bắc Hà

12h

HTX VT Tuấn Hồng

LàoCai

9h

Bắc Hà

13h

HTX VT Hoàng Liên

Bắc Hà

5h30

Lào Cai

8h

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

6h

Lào Cai

15h

C.TY TNHH Thuật Thu

Bắc Hà

6h30

Lào Cai

9h30

HTX VT Tuấn Hồng

Bắc Hà

7h

Lào Cai

11h

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

8h

Lào Cai

10h30

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

9h10

Lào Cai

13h30

HTX VT Hoàng Liên

Bắc Hà

11h20

Lào Cai

14h

2. Tuyến Lào Cai – Sa Pa

Tên doanh nghiệp

Số điện thoại

Bến đi

Giờ xuất phát từ

Bến đến

Giờ xuất phát

Lào Cai – Sa Pa

1900.575.725

 

0888.883.886

 

02143.887.733

 

02143.771.727

Lào Cai

7h

Sa Pa

12h30

Sa Pa

10h

Lào Cai

15h

3. Tuyến Phố Lu – TP Lào Cai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

HTX VT Hoàng Liên

02143.895.895

 

0962138862

Phố Lu

4h45

Lào Cai

10h

HTX VT Phố Lu

Phố Lu

5h

Lào Cai

7h30

HTX VT Phố Lu

Phố Lu

5h15

Lào Cai

7h30

HTX VT Hoàng Liên

Phố Lu

6h

Lào Cai

8h15

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

6h30

Lào Cai

9h

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

7h

Lào Cai

10h

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

10h30

Lào Cai

13h15

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

15h30

Lào Cai

6h30

HTX VT Phố Lu

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

5h

Lào Cai

9h30

HTX VT Hoàng Liên

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

5h

Lào Cai

11h30

HTX VT Phố Lu

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

12h

Lào Cai

14h30

4. Tuyến TP. Lào Cai – SiMaCai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

HTX VT Tuấn Hồng

0912.294.602


01679.880.668


0983.535.402


01699.850.287


0914.952.383
 
0912.368.933

Lào Cai

5h15

Si Ma Cai

10h15

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

7h15

Si Ma Cai

12h30

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

8h30

Si Ma Cai

13h45

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

11h45

Si Ma Cai

5h30

C.Ty TNHH Thuật Thu

Si Ma Cai

5h15

Lào Cai

10h15

DNTN Tuấn Hoa

Si Ma Cai

7h

Lào Cai

15h30

HTX VT Tuấn Hồng

Si Ma Cai

8h

Lào Cai

13h

5. Tuyến TP. Lào Cai – Bảo Yên

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

DNTN Tuấn Hoa

01236.999.095
 
0972.906.901


0982.023.627


0977.705.980
  
0912.677.256
 
 0978.367.666


0973.954.222

Lào Cai

8h

Bảo Yên
(PhốRàng)

14h15

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Nghĩa Đô)

6h

Lào Cai

12h30

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Nghĩa Đô)

7h

Lào Cai

11h

DN VT HK Bích Thủy

Bảo Yên
(Phố Ràng)

5h30

Lào Cai

12h30

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Phố Ràng)

6h

Lào Cai

10h20

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Phố Ràng)

6h30

Lào Cai

10h30

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Phố Ràng)

7h

Lào Cai

11h30

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Phố Ràng)

7h50

Lào Cai

14h

6. Tuyến Bảo Yên – Si Ma Cai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

HTX VT Hoàng Liên

02143.895.895

Bảo Yên

5h15

Si Ma Cai

9h30

7. Tuyến Lào Cai – Văn Bàn

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

HTX VT Tuấn Hồng

0823.397.397

 

097.543.9997

 

02143.895.895

Lào Cai

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên

15h

HTX VT Hữu Nghị

Lào Cai

8h

Văn Bàn
(Khánh Yên

14h30

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Lào Cai

9h

Văn Bàn
(Khánh Yên

14h

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

10h55

Văn Bàn
(Khánh Yên

6h25

HTX VT Hữu Nghị

Lào Cai

11h30

Văn Bàn
(Khánh Yên

6h

HTX VT Đồng Tâm

Lào Cai

12h

Văn Bàn (Minh Lương)

6h

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Văn Bàn
(Liêm Phú)

5h10

Văn Bàn
(Khánh Yên)

5h40

HTX VT Hữu Nghị

Văn Bàn
(Liêm Phú)

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên)

8h

HTX VT Hữu Nghị

Văn Bàn
(Khánh Yên)

9h30

Lào Cai

14h30

DNTN VT Trần Phương

Lào Cai

5h

Văn Bàn (Minh Lương)

13h30

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

5h30

Văn Bàn (Minh Lương)

12h

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

7h30

Văn Bàn (Minh Lương)

14h30

HTX VTTuấn Hồng

Văn Bàn
(Minh Lương)

5h30

Lào Cai

10h55

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Văn Bàn
(Minh Lương)

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên)

8h30

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

13h

Văn Bàn (Võ Lao)

17h

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

6h15

Văn Bàn (Khánh Hạ)

11h

HTX VTTuấn Hồng

Văn Bàn

6h30

Lào Cai

14h10

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Văn Bàn

12h

Lào Cai

15h

8. Tuyến Lào Cai – Mường Khương

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

0972.899.840
 
01695.580.452


01672.015.497
 
0975.074.541
 
0976.097.354
 
0945.531.756
 
0977.665.185

Lào Cai

6h20

Mường Khương

7h

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

7h15

Mường Khương

10h

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

13h

Mường Khương

15h15

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

Mường Khương

13h30

Lào Cai

10h30

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

6h10

Lào Cai

9h30

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

8h

Lào Cai

11h55

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

8h30

Lào Cai

13h30

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

9h30

Lào Cai

12h30

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

12h40

Lào Cai

15h30

HTX VTTuấn Hồng

Mường Khương

14h40

Lào Cai

6h

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

15h30

Lào Cai

6h40

HTX VTTuấn Hồng

Mường Khương

15h30

Lào Cai

6h40

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

16h30

Lào Cai

5h30

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Lào Cai

7h40

Mường Khương
(Pha Long)

12h45

C.Ty CPVT Lào Cai

Lào Cai

10h

Mường Khương
(Pha Long)

14h

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

Mường Khương
(Pha Long)

6h30

Lào Cai

14h

9. Tuyến Tp Lào Cai Bát Xát

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

C.ty CPVT Lào Cai

0976.689.389


0989.923.625

Lào Cai

7h

Bát Xát
(Nậm Trạc)

10h30

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

10h

Bát Xát
(A Mú Sung)

14h

C.ty CPVT Lào Cai

Lào Cai

12h

Bát Xát
(Nậm Trạc)

15h

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

16h

Bát Xát
(A Mú Sung)

6h30

DNTN VT Văn Ngọc

Bát Xát
(Trịnh Tường)

 

Lào Cai

 

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

 

Bát Xát
(Mường Hum)

 

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

7h30

Bát Xát
(Ý Tý)

13h

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

11h30

Bát Xát
(Nậm Pung)

6h

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

13h

Bát Xát
(Ý Tý)

6h

* Để được hỗ trợ tư vấn các vấn đề về du lịch khi đi du lịch Lào Cai du khách vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai: Địa chỉ: Trung tâm giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Lào Cai, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Số 02 Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại 02143.871.975; Website: dulichlaocai.vn; laocaitourism.vn; dulichtaybac.vn.

Vũ Khánh

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu