Tổ chức Giải báo chí về lực lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019

05/10/2019 374 0
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Giải báo chí về lực lượng vũ trang quân khu năm 2019, tại tỉnh Lào Cai. Vòng sơ tuyển, xét thưởng cấp cơ sở: Xong trước ngày 08/11/2019.

Để đẩy mạnh tuyên truyền làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng trang tỉnh; phát huy truyền thống và sức mạnh của LLVT và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xá hội với củng cố quốc phòng – an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Giải báo chí về lực lượng vũ trang quân khu năm 2019.

Đây là cơ hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Đồng thời góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài lực lượng vũ trang trong phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải phải phản ảnh phong phú, sinh động, có chiều sâu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thự hiện nhiệm vụ quân sự , quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Thời gian nhận các tác phẩm tại tỉnh Lào Cai và Quân khu 2: Vòng sơ tuyển, xét thưởng cấp cơ sở: Xong trước ngày 08/11/2019. Hồ sơ tham dự Giải có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chậm nhất vào ngày 15/11/2019.

Sau khi tổ chức chấm tại tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc và gửi tham dự Giải tại Quân khu 2 trước ngày 31/12/2019 (theo dấu bưu điện)

Để biết rõ hơn chi tiết giải thi mời các bạn xem thể lệ Giải báo chí về lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019 tại đây.

Phan Phượng (ảnh: laocaitv.vn)

Những bài viết liên quan

Tour Hấp Dẫn