error image error image error image

Thông tin tàu xe khách Lào Cai 2019

25/11/2019 8824 0
Thông tin tàu xe khách Lào Cai 2019

Thông tin tàu xe khách Lào Cai 2019

  1. Xe chạy từ các bến xe các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bến đi

Bến đến

Giờ xe chạy

Số điện thoại

Sa Pa

Bắc Hà

13h45

0985035978

Sa Pa

Lai Châu

8h00; 18h00; 19h00

0977065705

Sa Pa

Hà Giang

8h00;  10h00; 20h30

0399311311;

0966580582

Sa Pa

Điện Biên

8h00; 18h00; 19h00

0977132686; 0946278299; 0912579544; 0913077472

Sa Pa

Sơn La

18h00

0973268488

Sa Pa

Mù Cang Chải

8h30

0985812638

Sa Pa

Hà nội

8h00, 11h00, 13h30, 15h30, 16h00, 22h00

0868679887; 0868523777; 0988287630

Sa Pa

Hải Phòng

21h30

0911110199

Sa Pa

Cát bà

8h30, 20h30

0965661661

Sa Pa

Ninh Bình

8h30; 14h00; 22h00

0979110111

Sa Pa

Cao Bằng

20h00

0979110111

Sa Pa

Ba Bể

20h

0979110111

Sa Pa

Lào Cai

7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h00, 12h15, 13h, 13h30, 14h00, 15h00, 15h30, 15h40, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h30

0912538241; 0388616269

Sa Pa

Thái Nguyên

12h00, 20h

0979110111

Sa Pa

Phong Nha

11h00

0979110111

Bắc Hà

Hải Phòng

7h30 am; 4h30 pm

0983577289

Bắc Hà

Thái Bình

6h45pm

19001729

Bắc Hà

Thái Bình

5h00 am

0395399599

Bắc Hà

Nam Định

12h30 pm

0913900157

Bắc Hà

Nam Định

12h30 pm

0915858779

Bắc Hà

Hà Nội

8h30 pm

19006776

Bắc Hà

Hà Nội

4h30 am

0979790398

Bắc Hà

Lào Cai

5h30 am; 11h30 am

0963899915

6h00 am; 12h30 pm

0389630730

6h30 am; 2h00 pm

0912294602

7h; 2h30 pm

0919743413

7h30am; 3h00 pm

0972518304

8h00 am; 1h30 pm

0912415352

8h30 am

0912368933

9h00 am

0972620569

10h00 am

0398115478

12h00

0397312423

BX Mường Khương

Lào Cai

24N6487

8:45

16:00

24B00066

8:20

14:30

 

  1. Xe chạy từ bến xe trung tâm thành phố Lào Cai đi các huyện

Bến đi

Bến đến

Biển số

Giờ xe chạy

Số điện thoại tổng đài

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00473

09h00, 16h45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02143.895.895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00414

06h15

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00497

10h00, 17h15

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00501

11h00,17h30

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00711

14:30

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00423

15h30

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00354

9h30, 16h15

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00643

8h00, 14h00

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00042

10h30,16h00

BXTT

BX Bắc Hà

24B- 00351

13h30

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00592

12h30

BXTT

BX Bắc Hà

24B - 00116

15h00

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00480

5h45

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00032

8:30

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00601

15h15

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00276

11h15

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00675

13h00

BXTT

BX Si Ma Cai

24B-00781

11h15

BXTT

BX Nghĩa Đô

24B - 00836

8h00

BXTT

BX Nghĩa Đô

24B - 00038

8h30

BXTT

BX M. Khương

24B-00312

7h15. 13h00

BXTT

BX M. Khương

24B00066

6h20

BXTT

BX M. Khương

24B -  00275

9h30, 15h30

BXTT

BX M. Khương

24B - 00483

6h40; 12h30

BXTT

BX M. Khương

24B - 00930

10h30; 5h00

BXTT

BX M. Khương

24B - 00204

4h45, 11h40

BXTT

BX Pha long

24B - 00408

13h30

BXTT

BX Pha long

24B - 00700

10h00

BXTT

BX Pha long

24B - 00893

14h15

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00059

10h55

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00591

7h30

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00236

13h30

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00415

10h30

BXTT

BX Liêm Phú

24B - 00383

10h20

BXTT

BX Liêm Phú

24B - 00819

16h00

BXTT

BX M. Hum

24B - 00533

11h30

BXTT

BX A Mú Sung

24B - 00511

10h00

BXTT

BX A Mú Sung

24B- 00411

11h00

BXTT

BX Si Ma Cai

24B - 00357

06h50

BXTT

BX Si Ma Cai

24B - 00585

11h45

BXTT

BX Si Ma Cai

24B -  00584

4h45

BXTT

BX Si Ma Cai

24B - 00208

8h00

BXTT

BX Si Ma Cai

24B - 00815

5h15

BXTT

BX Si Ma Cai

24B - 00685

13h45

BXTT

BX Bảo Yên

24B00237

13h00

BXTT

BX Bảo Yên

24B - 00820

9h00, 15h00

BXTT

BX Bảo Yên

24B - 00885

9h40, 15h45

BXTT

BX Nghĩa Đô

24B - 00582

11h00

BXTT

BX Bảo Yên

24B - 00520

10h20

BXTT

BX Bảo Yên

24B - 00769

11h30

BXTT

BX Nghĩa Đô

24B - 00278

14h45

BXTT

BX Nghĩa Đô

24B - 00371

12h30

BXTT

BX Bảo Hà

24B - 00525

9h30. 16h45

BXTT

BX Bảo Hà

24B -00535

13h30, 17h15

BXTT

BX Bảo Hà

24B - 00852

11h30, 16h15

BXTT

BX Bảo Hà

24B - 00763

8h30

BXTT

BX Văn Bàn

24B - 00677

8h45, 17h00

BXTT

BX Văn Bàn

24B - 00837

11h30,17h30

BXTT

BX Liêm Phú

24B00991

14h30

BXTT

BX Liêm Phú

24B - 00962

8h20

BXTT

BX Liêm Phú

24B - 00345

8h00

BXTT

BX Văn Bàn

24B- 00203

13h30

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00219

6h45

BXTT

BX Liêm Phú

24B - 00413

6h15

BXTT

BX Liêm Phú

24B00570

12h30

BXTT

BX Liêm Phú

24B00570

5h10

BXTT

BX Văn Bàn

24B - 00322

9h00

BXTT

BX Văn Bàn

24B - 00241

10h00

BXTT

BX Minh Lương

24B - 00353

12h00

BXTT

BX M. Hum

24B - 00859

7h30

BXTT

BX M. Hum

24B00835

6:30

BXTT

BX Y Tý

24B00805

13:00

BXTT

BX Y Tý

24B00812

14:15

BXTT

BX Y Tý

24B00936

5:45

 

 

  1. Xe khách chyậ tuyến các tỉnh

Bến đi

Bến đến

Biển số xe

Giờ xe chạy

Số điện thoại nhà xe

BX TP Yên Bái

BXTT Lào Cai

21B00598

7:30

02163 866 791

21B0054

11:30

21B00224

12:45

21B00297

4:45

21B00553

16:15

21B00705

14:30

21B00720

13:45

21B00280

16:45

21B00316

17:30

21B00753

8:15

21B00417

9:00

BX Mậu A (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00658

 

BX Lục Yên (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21H3025

 

21B00109

13:50

21B00378

13:00

21B00441

6:00

21B00641

10:45

21B00366

16:00

Nghĩa Lộ BX (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00350

7:00

21H4806

21B00405

12:15

21B00369

14:45

BX TP Yên Bái

BXTT Lào Cai

24B00498

7:45

02163.814.196

24B00367

9:45

21B00166

12:30

21B00360

14:15

21B00597

9:25

BX Mù Cang Chải (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

24B00071

8:35

 

24B00035

 

BX Nghĩa Lộ (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00227

13:15

02163.814.196

21B00475

8:15

21B00067

14:00

BX Thác Bà (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00422

11:15

 

21B00518

13:15

 

BX Phù Yên (Sơn La)

BXTT Lào Cai

24B00464

11:45

0915.074.210

BX Sơn La

BXTT Lào Cai

26K3345

9:30

0912.288.727

26B00567

26B00231

5:00

26B00117

26B00274

24B00878

17:00

24B00889

BX Phú Thọ

BXTT Lào Cai

19B00763

12:30

0988.466.668

BX Thanh Sơn (Phú Thọ)

BXTT Lào Cai

19B00765

12:10

19B00684

7:00

BX Thanh Thủy

BXTT Lào Cai

19B00936

8:00

BX Quất Lâm (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01100

6:00

0975.066.999

BX Nghĩa Hưng (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01469

14:00

BX Giao Thủy (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01837

9:00

BX Hải Hậu (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01413

5:30

18B01224

14:00

BX Niệm Nghĩa (Hải Phòng)

BXTT Lào Cai

15B02193

20:30

0975.066.999

24B00487

18:00

 

24B00537

7:00

 

BX Tuyên Quang

BXTT Lào Cai

22B00423

13:30

02073.822.837;  
0912.777.799

BX Điện Biên Phủ

BXTT Lào Cai

27B00178

6:45

0215.3826781

27B00238

BX Việt Trì

BXTT Lào Cai

19B01188

13:30

0210.395.3147

24B00808

14:00

 

BX Ninh Giang (Hải Dương)

BXTT Lào Cai

24B00510

13:40

29B60573

12:30

BX Thái Nguyên

BXTT Lào Cai

24B00575

6:15

24B00502

11:30

BX TP Lai Châu

BXTT Lào Cai

24B00264

6:45

24B00738

9:15

24B00216

11:30

24B00370

6:15

24B00627

8:30

BX Than Uyên (Lai Châu)

BXTT Lào Cai

24B00063

5:15

24B00731

6:30

24B00595

8:15

24B00338

10:00

24B00108

13:20

24B00694

11:15

24B00454

11:45

24B00559

12:30

24B00282

13:00

24B00545

13:45

24B00531

15:30

24B00854

7:15

BX Hà Giang

BXTT Lào Cai

24B00780

11:30

24B00894

24B00426

5:30

BXTT Lào Cai

BX Ngã Tư Ga (TP HCM)

24B00560

9:45

24B00757

6:00

BX TT Lào Cai

BXTP Bắc Ninh

24B00725

6:15

BX Kim Sơn (Ninh Bình)

 

35B00528

5:45

0915.408.246

BXTT Lào Cai

35B00582

13:20

BX Hương Lý (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00574

15:00

02163.814.196

BX Nước Mát (Yên Bái)

BXTT Lào Cai

21B00673

17:45

BX Thái Nguyên

BXTT Lào Cai

20B01502

7:30

 

20B00356

 

20B01023

21:30

 

BX Giao Thủy (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01069

15:30

 

18B01059

20:30

 

BX Nghĩa Hưng (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B01322

11:45

 

BX Hà Giang

BXTT Lào Cai

23B00376

6:00

 

BX Sầm Sơn (Thanh Hóa)

BXTT Lào Cai

29B61408

8:00

 

BX Cầu Rào (Hải Phòng)

BXTT Lào Cai

15B01866

7:00

 

BX Sìn Hồ (Lai Châu)

BXTT Lào Cai

25B00162

13:15

 

25B00174

 

25B00114

 

25B00239

14:00

 

BX TP Lai Châu

BXTT Lào Cai

24B00247

6:00

 

24B00680

7:15

 

24B00614

8:00

 

24B00261

9:45

 

24B00107

10:15

 

24B00217

10:45

 

24B00341

12:45

 

24B00796

13:30

 

24N3158

14:45

 

24B00406

17:15

 

24B00732

16:00

 

29B61420

13:00

 

25B00056

14:15

 

24B00234

15:15

 

BX Vĩnh Trụ (Hà Nam)

BXTT Lào Cai

24B00521

5:00

 

24B00409

13:00

 

24B00623

5:45

 

24B00671

13:45

 

90B00220

8:00

 

90B00431

 

90B00618

12:15

 

90B00512

 

BX Mỹ Đình

BXTT Lào Cai

29B60230

   

29B60399

7:30

 

29B60453

10:15

 

29B60535

9:00

 

29B60502

11:15

 

29B60941

12:30

 

29B61214

13:00

 

29B61280

14:15

 

29B61206

17:15

 

29B61192

15:00

 

29B61131

16:15

 

29B01987

18:15

 

29B06678

21:00

 

29B06629

22:30

 

29B01867

   

29B61220

   

BX Điện Biên Phủ

BXTT Lào Cai

27B00227

9:00

 

27B00251

 

27B00454

18:00

 

27B00386

17:00

 

27B00265

 

27B00095

17:30

 

27B00141

 

27B00300

9:30

 

27B00346

 

BX Tuyên Quang

BXTT Lào Cai

22B00217

   

22B00690

12:45

 

BX Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

BXTT Lào Cai

22B00539

14:00

 

BX Móng Cái

BXTT Lào Cai

14B00261

18:00

 

14B01183

 

BX Hà Tĩnh

BXTT Lào Cai

29B10132

17:00

 

29B10126

 

BX Mỹ Đình (Hà Nội)

BXTT Lào Cai

24B00527

   

24B00695

   

24B00599

   

24B00616

   

24B00618

   

24B00526

   

24B00539

   

24B00619

   

24B00638

4:55

 

24B00628

6:00

 

24B00626

6:30

 

24B00658

7:00

 

24B00665

7:45

 

24B00729

8:00

 

24B00756

9:00

 

24B00718

9:30

 

24B00765

10:00

 

24B00809

11:00

 

24B00810

11:30

 

24B00843

12:00

 

24B00855

13:00

 

24B00856

13:45

 

24B00864

14:00

 

24B00879

14:45

 

24B00625

15:45

 

24B00659

17:00

 

24B00699

18:00

 

24B00511

18:45

 

24B00748

20:00

 

24B00871

22:00

 

29LD03610

   

24B00865

   

29LD03567

   

24B00803

   

24B00882

   

29B40672

   

29B40660

   

29B40629

   

29B40518

   

BX Gia Lâm (Hà Nội)

BXTT Lào Cai

24B00625

5:15

 

24B00659

8:30

 

24B00569

9:15

 

24B00765

10:30

 

24B00756

12:30

 

24B00527

13:30

 

24B00526

14:30

 

24B00843

17:30

 

24B00816

16:30

 

24B00879

19:15

 

29LD03567

23:15

 

24B00865

   

24B00803

   

24B00882

   
     

29B40660

   

29B40629

   

29B40518

   

BX Yên Nghĩa (Hà Nội)

BXTT Lào Cai

24B00616

0:00

 

24B00603

7:45

 

24B00628

8:45

 

24B00748

12:45

 

24B00871

13:30

 

24B00865

15:15

 

24B00539

16:00

 

24B00729

   

29LD03610

   

24B00855

   

24B00681

   

29B61866

   

24B00695

   

BX Bắc TP Thanh Hóa

BXTT Lào Cai

36B02238

20:00

 

36B02258

7:15

 

BX Sơn Tây (Hà Nội)

BXTT Lào Cai

24B00772

14:15

 

BXTT Đà Nẵng

BXTT Lào Cai

18B01794

10:30

 

43B03171

 

BXTT Lào Cai

BX Triều Dương (Hưng Yên)

24B00754

6:00

 

24B00709

12:30

 

BX Tiền Hải (Thái Bình)

BXTT Lào Cai

24B00309

19:30

 

24B00301

 

BX Bắc Ninh

BXTT Lào Cai

99B01330

11h45

 

99B01550

12:40

 
 

16:45

 
 

15:45

 

BX Hải Tân (Hải Dương)

BXTT Lào Cai

34B01883

19:45

 

34B02342

5:30

 

BX Quỹ Nhất (Nam Định)

BXTT Lào Cai

18B02369

10:00

 

27B00346

12:00

 

BX Krong Bông (Đăck Nông)

BXTT Lào Cai

47V2159

   

BX Quảng Sơn (Đăck Nông)

BXTT Lào Cai

47B02561

6:30

 

BX Quảng Khê (Đăck Nông)

BXTT Lào Cai

48B00653

5:00

 

48B00430

6:00

 

 

  1. Thông tin Tàu khách Lào Cai

Bến đi

Bến đến

Giờ tàu chạy

Số điện thoại

Lào Cai

Hà Nội

SP8: 20h10; SP2: 20h55; SP4: 21h40

* Đường dây nóng: 0912.010.056;

0917.941.266

* Tổng đài chăm sóc khách hàng:

1900 0109

Hà Nội

Lào Cai

SP1: 21h35; SP3: 22h00; SP7: 22h30

* Đường dây nóng: 0912.010.056;

0917.941.266

* Tổng đài chăm sóc khách hàng:

1900 0109

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn