Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

27/03/2020 564 0
Ngày 10/3/2020, Cục thuế tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1063/CT-NVDTPC về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19.

Trong đó, Cục thuế tỉnh Lào Cai đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về việc miễn, giảm thuế, giãn thời gian nộp thuế cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.

Cục thuế tỉnh Lào Cai cũng đã đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý thuế, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, ... đến người nộp thuế trên địa bàn; Chủ động triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền xử lý Cục Thuế lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo cấp trên để xem xét, giải quyết theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế, ... Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn do doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục thuế có một số đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai như: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp với Cục Thuế tập trung hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; Triển khai kịp thời các gói hỗ trợ lãi suất ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội,... theo quy định tại Chỉ thị 11/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hươnngr bởi dịch Covid-19…

Chi tiết văn bản xem tại đây.

                                                                     Phan Thanh Nhàn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn