Sa Pa phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu du lịch Quốc gia Sa Pa – năm 2020

22/06/2020 253 0
Ngày 15/6/2020, UBND thị xã Sa Pa ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND về phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu du lịch Quốc gia Sa Pa – năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm theo nghị quyết của Đại hội đảng bộ lần thứ XXII tiến tới xây dựng thị xã Sa Pa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm Khu du lịch Quốc gia UBND thị xã Sa Pa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu du lịch Quốc gia.

Cụ thể đối tượng tham gia cuộc thi là: UBND các xã, phường; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã: Lữ hành, lưu trú, ăn uống; Các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa: Cáp treo Fansipan, Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, VQG Hoàng Liên, Thác Bạc, Khu du lịch Cát Cát,... Với mỗi đối tượng thì có các nội dung thi đua khác nhau.

Phong trào thi đua được phát động từ tháng 3/2020. Bình xét thi đua: cấp cơ sở trước ngày 15/10/2020, cấp thị xã trước ngày 30/10/2020. Tổ chức vinh danh, khen thưởng tháng 12/2020 (dự kiến gắn với Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2020 tại Sân Quần).

Xem chi tiết nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh Khu du lịch Quốc gia Sa Pa – năm 2020 tại đây.

Đỗ Hoa

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn