error image error image error image

Nghĩa Đô triển khai thực hiện mô hình thí điểm về du lịch nông thôn

25/10/2023 196 0
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện “Mô hình thí điểm về du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023” tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên.

Dự án được triển khai thực hiện trong năm 2023 hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực công cộng phù hợp với nhu cầu của người dân và khách du lịch, đảm bảo hài hòa với không gian, cảnh quan gắn với đặc trưng văn hóa của địa phương. Đồng thời, tối ưu hóa lợi ích từ du lịch tới cộng đồng, thu hút khách du lịch, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế, hướng tới xây dựng nông thôn mới phát triển và bền vững.

Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Theo đó, một số hoạt động chính trong dự án bao gồm: Khảo sát và khởi động dự án; Tập huấn về vai trò của du lịch cộng đồng, quy tắc ứng xử, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử … cho các đối tượng làm du lịch tại xã Nghĩa Đô; Xây dựng mô hình nhà vệ sinh di động, thí điểm giải pháp chuyển đổi số cho các cơ sở cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị chiếu sáng; Kiếm tra, giám sát và Tổng kết dự án.

 Nhà sàn, một nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tày Nghĩa Đô

Với kinh phí thực hiện dự án hơn 710 triệu đồng, mô hình thí điểm về du lịch nông thôn tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên hứa hẹn sẽ là một dự án có hiệu quả, vừa đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân trong khu vực vừa đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Trang Nhung

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu