error image error image error image

Nghi lễ cấp sắc của người Dao

23/03/2018 14079 0
Nghi lễ cấp sắc của người Dao

Theo quan niệm của người Dao, lễ cấp sắc là một thủ tục không thể thiếu của người đàn ông.

Đối với đàn ông dân tộc Dao, sau khi cấp sắc họ mới được coi là người đàn ông đã trưởng thành, được tự làm lễ cúng bái trong gia đình và được giao tiếp với cõi âm. Lễ cấp sắc là một trong những nghi lễ độc đáo và được lưu truyền từ hàng ngàn đời nay trong cộng đồng dân tộc Dao. Người được cấp sắc cũng phải thuần thục các nghi lễ bản sắc của dân tộc mình. Lễ cấp sắc được thực hiện bởi một thầy cúng, sau khi được cấp sắc và được đặt tên âm, người đàn ông được công nhận là người đã trưởng thành, được cả cộng đồng công nhận có đủ uy tín để đảm đương công việc lớn của gia đình và bản làng. Và cũng từ hôm đó, họ phải gọi các thầy cúng đã làm chủ lễ cấp sắc cho mình là cha. Lễ cấp sắc của người Dao đỏ mang tính giáo dục cao, thể hiện ở các điều giáo huấn ghi trong sắc cấp cho người thụ lễ, đó là tuyệt đối không được làm điều ác, điều xấu. Báo Lào Cai xin giới thiệu chùm ảnh “Lễ cấp sắc người Dao đỏ.

Thầy cúng chuẩn bị lễ cấp sắc.

Phun nước cầu may cho lễ cấp sắc

Làm lễ tế thần linh.

Đón người chưa trưởng thành vào làm lễ.

Đón người chưa trưởng thành vào làm lễ.

Phụ nữ Dao đỏ đi đến dự lễ cấp sắc

Nghi lễ ban sức mạnh cho người vừa cấp sắc.

Thầy đọc bài cúng trong lễ cấp sắc.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu