Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

26/03/2020 480 0
Ngày 11/3/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 107/LCA1 báo cáo tình hình triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai để nắm bắt, đánh giá cụ thể hơn đối với tình hình khó khăn của các doanh nghiệp và trao đổi về các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng như: cơ cấu lại thời gian trả nợ; miễn, giảm lãi vay; cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất, kinh doanh; xem xét miễn, giảm phí dịch vụ phù hợp với điều kiện tài chính của đơn vị.

Sau khi có chỉ đạo của NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai, một số chi nhánh ngân hàng đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực du lịch bị tác động, ảnh hưởng do dịch: thực hiện miễn giảm lãi vay đối với dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng là 30,599 tỷ đồng, số lãi đã miễn giảm trong tháng 2 là 6 triệu đồng của 04 khách hàng (03 cá nhân, 01 doanh nghiệp); cho vay mới 34,3 tỷ đồng đối với 34 khách hàng.

NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai đề nghị các doanh nghiệp chủ động đến làm việc với các ngân hàng nơi khách hàng quan hệ tín dụng để phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Phan Phượng

Những bài viết liên quan

Tag : laocai

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn