error image error image error image

Lũng Pô

25/12/2021 1337 0
Lũng Pô là tên một dòng suối của huyện Bát Xát, chia đường phân thủy hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Suối Lũng Pô chảy ra gặp sông Hồng ở cột mốc 92, là điểm đầu tiên của con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Lũng Pô không chỉ là điểm đánh dấu nơi dòng sông mẹ chảy vào nước Việt để hình thành nên nền văn minh sông Hồng, mà còn gìn giữ những trang sử lặng thầm miền biên viễn, nơi có những người lính biên phòng A Mú Sung đã chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa tưởng, cột cờ Lũng Pô đã khởi công xây dựng tại vị trí cột mốc biên giới 92, xã A Mú Sung vào ngày 26/3/2016 và hoàn thành ngày 16/12/2017, do Tỉnh đoàn Lào Cai làm chủ đầu tư. Cột cờ Lũng Pô được xây dựng trên diện tích 2.100 m2, với chiều cao 31,43 m. Lá cờ có diện tích 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em ở Lào Cai. Đường dẫn lên đỉnh cột cờ được thiết kế với 125 bậc hình xoắn ốc.

Tên: Lũng Pô

 Giá: Miễn phí

 Số điện thoại:

 Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

 Mở cửa: 8h -  Đóng cửa: 17h

 Email:

 Địa chỉ: xã A Mú Sung, huyện Bát Xát

Phan Phượng

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu