Lớp tập huấn nghiệp vụ Hướng dẫn viên tại điểm tại Bát Xát

31/08/2020 276 0
Từ ngày 24/8 - 28/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Hướng dẫn viên tại điểm tại Nhà Văn hoá thôn Tả Gì Thàng, Xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Khai giảng lớp tập huấn

Tham gia khóa đào tạo có 32 học viên là Cán bộ BQL Di tích; Người dân tại các xã phát triển du lịch cộng đồng huyện Bát Xát có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm.

Trong thời gian tập huấn các học viên được trang bị kiến thức gồm: Tổng quan về du lịch thế giới và Việt Nam; du lịch Bát Xát nói riêng và Lào Cai nói chung trong xu hướng phát triển hiện nay; cập nhật Luật Du lịch, các văn bản liên quan và các quy định liên quan đến nghề hướng dẫn viên du lịch; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch và nắm tâm lý du khách; kỹ năng và phương pháp thuyết minh, xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn…

Học viên tham gia các hoạt động tại lớp tập huấn

Học viên tham gia trải nghiệm thực tế

Đây là lớp tập huấn nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm cho các hướng dẫn viên tại thôn Tả Gì Thàng và các xã phát triển du lịch cộng đồng huyện Bát Xát nhằm nhằm chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đạt yêu cầu đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận theo quy định và đây cũng là điều kiện cần có để các học viên được xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Dương Thủy

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn