error image error image error image

Lào Cai quyết định công nhận xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên là điểm du lịch

14/09/2021 2466 0
Theo quyết định số 3281/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai, ngày 09/09/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công nhận xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là điểm du lịch.

Nghĩa Đô cách trung tâm huyện Bảo Yên gần 30km. Nơi đây ẩn chứa dấu ấn lịch sử, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đây cũng là vùng đất có nền văn hoá phong phú, trong đó, dân tộc Tày có lịch sử cư­ trú lâu đời, tạo nên những nét văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng đặc sắc và được lưu giữ cho đến ngày nay.

Đến đây, du khách có thể ở nhà sàn và tìm hiểu, khám phá những nét văn hoá đặc sắc của cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng “lòng chảo” Nghĩa Đô. Họ đã tạo nên kho tàng văn hóa dân gian đa dạng, phong phú trong việc làm nhà, việc cưới, việc tang, hay lễ hội. Những bản, làng với những nếp nhà sàn truyền thống của ng­ười Tày đã trở thành nét văn hoá độc đáo vùng đất này.

Trách nhiệm quản lý điểm du lịch: Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải - Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý điểm du lịch tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông - Vận tải và Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này. 

Vũ Khánh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn