error image error image error image

Lào Cai ban hành Quy định mới kiểm soát người ra vào địa phận tỉnh

16/12/2021 425 0
Lào Cai dừng việc thực hiện các ly tập trung với du khách đến từ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 14/12/2021 Lào Cai dừng triển khai thực hiện các quy định tại công văn số 4784/UBND-VX ngày 05/10/2021 và Công văn số 5353/UBND-VX ngày 05/11/2021 đối với du khách đến từ tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Giang. Theo công văn số 5958/UBND-VX ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiểm soát người đến, về tỉnh Lào Cai thì:

1. Dừng việc thực hiện các ly tập trung theo quy định với du khách đến từ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Dừng việc tổ chức xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí cho toàn bộ người từ tỉnh Hà Giang qua chốt vào địa bàn tỉnh.

3. Đối với việc đi lại của người dân đến, về từ các địa bàn có cấp độ khác nhau:

- Đối với vùng xanh (cấp độ 1):

+ Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

+ Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Đối với vùng vàng (cấp độ 2):

+ Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

+ Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Đối với vùng cam(cấp độ 3):

+ Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu và ngày thứ 7).

+ Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu và ngày thứ 14).

- Đối với vùng đỏ (cấp độ 4):

+ Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu và ngày thứ 7).

+ Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14).

 

Du khách thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các sự kiện trong bối cảnh bình thường mới.

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn công tác:

- Đối với các cán bộ công chức, viên chức đi công tác ngoại tỉnh hoặc từ địa phương khác đến làm việc tại Lào Cai, phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, đăng ký ngày đi, điểm đến, ngày về rõ ràng.

- Đối với đoàn công tác đi từ vùng có nguy cơ cao màu đỏ (cấp độ 4) phải có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và được sự đồng ý bằng văn bản của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19.

5. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các hoạt động khác: Được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế đi kèm.

Bích Ngọc

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn