Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam và năm chủ tịch ASEAN 2020

03/04/2020 494 0
Hướng tới kỷ niệm 25 năm gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Tổng cục Du lịch đã chuẩn rất nhiều tài liệu, video clips, hình ảnh du lịch để quảng bá, đặc biệt là bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam và Bộ nhận diện Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Các quý cơ quan, đoàn thể và các tổ chức cá nhân có thể tải tài liệu về và sử dụng tại các Hội nghị, Hội thảo và chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch 02 bộ nhận diện này tại địa chỉ:

            - Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam (Vietnam Timeless Charm): truy cập và tải về tại : https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/14445

Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam và năm chủ tịch ASEAN 2020

Logo Tiếng Anh, Tiếng Việt du lịch Việt Nam

-Bộ  nhận  diện  Năm  Chủ  tịch  ASEAN  2020,  truy  cập  và  tải  về  tại: http://tailieu.aseanvietnam.vn/?/files-pub/t6JVN6xvHf/list

Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam và năm chủ tịch ASEAN 2020

Logo ngang Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu một cách chính thống, thông qua tài liệu hướng dẫn rõ ràng của Tổng cục Du lịch sẽ góp phần truyền tải được đầy đủ thông điệp, ý nghĩa ẩn sâu trong từng logo, màu sắc,…Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tới bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn