Bac Ha Boutique

Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, Lào Cai Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
tuanlcitp@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Cơ sở lưu trú ở Bắc Hà

Những điểm lân cận

Bản đồ