error image error image error image

Miễn, giảm phí tham quan các điểm du lịch tại Lào Cai

24/06/2020 31/12/2020

1306 0

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường; trong đó có giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá vé tham quan cập nhập:

  • Điểm tham quan Thác Bạc: Giá vé người lớn: 15.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 5000đ/người;
  • Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa: Giá vé người lớn: 30.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 15.000đ/người;
  • Tuyến Sa Pa -Tả Phìn - Sa Pa: Giá vé người lớn: 30.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 15.000đ/người;
  • Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa: Giá vé người lớn: 30.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 15.000đ/người;
  • Tuyến Sa Pa - Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Tả Van - Sa Pa: Giá vé người lớn: 30.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 15.000đ/người;
  • Tuyến Trạm Tôn - Suối Váng - Thác Tình Yêu - Trạm Tôn: Giá vé người lớn: 70.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 30.000đ/người;
  • Tuyến Trạm Tôn - Rừng Già - Trạm Tôn: Giá vé người lớn: 40.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: không được tham gia;
  • Tuyến leo núi Fansipan: Giá vé người lớn: 150.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: không được tham gia;
  • Tuyến tham quan Hàm Rồng: Giá vé người lớn: 50.000đ/người, giá vé trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: 20.000đ/người;
  • Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Hoàng A Tưởng: Miễn thu.

Du khách tham quan Dinh Hoàng A Tưởng - Bắc Hà

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí các bạn vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lào Cai; Địa chỉ: Số 02 Fansipan, phường Sa Pa, Lào Cai; Điện thoại: 0214.3871.975.

Vũ Khánh

Bản đồ

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn