error image error image error image

Giải Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa - VMM 2017

22/09/2017 24/09/2017

Thị trấn Sa Pa

5499 0

Giải Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa - VMM 2017

- Thời gian: Từ ngày 22/9 đến 24/9/2017. Khai mạc và bế mạc cùng ngày 24/9/2017 tại Sân quần trung tâm thị trấn Sa Pa.

- Địa điểm: Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung: Thi chạy vượt núi với các cung đường và nội dung cụ thể như sau:

+ 10 km (Sân trung tâm - Ý Linh Hồ - Cát Cát - Ô Quý Hồ - Sân quần trung tâm),

+ 21km (Cầu 32, Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Topas),

+ 42km (Ô Quý Hồ - Bản Khoang - Tả Phìn - Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Topas),

+ 70km (Topas - Đầu dốc - Tả Van - Lao Chải - Cát Cát - Ô Quý Hồ - Bản Khoang - Tả Phìn - Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Topas)

+ 100 km (Topas - Đầu dốc - Thanh Phú - Nậm Sài - Bản Hồ - Thanh Kim - Tả Van - Lao Chải - Cát Cát - Ô Qúy Hồ - Bản Khoang - Tả Phin - Sa Pả - Hầu Thào - Sử Pán - Topas).

- Số lượng vận động viên tham gia: Dự kiến 3.500 vận động viên đến từ trên 50 quốc gia, chưa kể nội dung 10 km (Khuyến khích tất cả các vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký trực tiếp vào ngày thi đấu 24/9/2017).

- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Công ty TNHH Phú Thịnh - Topas.

Bản đồ

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu