Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa:

Hưng Hóa, Duyên Hải, Tp. Lào Cai, Lào Cai Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

096 860 16 78

sunrise@laocaitourism.vn

Điểm đặc trưng

Đọc sách

Đỗ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)