error image error image error image

Address: số 009, đường Phạm Xuân Huân, thị xa Sapa, tỉnh Lào Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lao Cai Province

Phone: 0912713830

Email: kiencuonghotel@vnpt.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Kien Cương Hotel

Introdution

.

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)