Đồi truyền hình Bắc Hà
Đồi truyền hình Bắc Hà
Đồi truyền hình Bắc Hà
Đồi truyền hình Bắc Hà
Đồi truyền hình Bắc Hà

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time:

Email: doitruyenhinhbh@laocaitourism.vn

Address: Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lao Cai Province

Một ngọn đồi cao, trước đây có đặt trạm viba. Trên đỉnh đồi là đài truyền hình của huyện, nên dân bản xứ gọi đây là đồi truyền hình. Từ trên đỉnh đồi, có thể nhìn bao quát được toàn thị trấn, rực rỡ những ánh đèn về đêm.

Map

Introdution

×

Một ngọn đồi cao, trước đây có đặt trạm viba. Trên đỉnh đồi là đài truyền hình của huyện, nên dân bản xứ gọi đây là đồi truyền hình. Từ trên đỉnh đồi, có thể nhìn bao quát được toàn thị trấn, rực rỡ những ánh đèn về đêm.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Interesting Tours

Accommodations

Food

Attractions