error image error image error image

The Mong show - Nghệ Thuật Thực Cảnh Tại Sa Pa

21/04/2023 995 0
The Mong Show là nội dung chính của sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc “Sa Pa lặng lẽ yêu” sẽ tiếp tục được Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai và Bảo tàng Sa Pa (02 fansipan, thị xã Sa Pa) từ ngày 20 – 21/12/2022.

Sample Plan