Sa Pa, Lao Cai have exported ice and snow

09/01/2021 66 0
After many days, the temperature dropped sharply, starting from last night (January 9, 2021) on the top of O Quy Ho pass, frost appeared

Sáng nay băng dày và phủ kín cả vùng. Dự kiến tuyết sẽ rơi trong một vài ngày tới. Cả một vùng băng phủ trắng xóa, cảnh vật như được thời gian ngưng đọng tạo lên cảnh quan kì thú. Nếu bạn có ý định đến Sa Pa ngắm băng tuyết hãy chú ý mặc ấm và di chuyển cẩn thận.

Du lịch lào cai màu đông cần chú ý điều gì?

Phan Phượng

Related Post

Sample Plan

Interesting Tours