error image error image error image

Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện ứng xử văn minh trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

08/08/2022 1513 0
Ngày 2/8/2022, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn số 295/SDL-QLDL về nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện ứng xử văn minh trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Festival Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai 2022; Giải leo núi quốc tế (Việt Nam Mountain Marathon); Lễ hội Đền Bảo Hà, Lễ hội mùa Thu - Bát Xát, dự kiến lượng khách du lịch sẽ tiếp tục tăng cao.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại như: chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; tình trạng trẻ em bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, các khách sạn, nhà nghỉ quảng cáo không đúng với tiêu chuẩn, chất lượng được công bố, xếp hạng và giữ gìn uy tín, thương hiệu, tạo ấn tượng tốt đẹp về du lịch Lào Cai: “Văn minh - Thân thiện - Mến khách”; Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố duy trì hiệu quả số điện thoại đường dây nóng, niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh du lịch, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ thông điệp ứng xử văn minh trong du lịch của tỉnh Lào Cai đăng tải tại https://www.youtube.com/watch?v=jN1a4uHvktU.

 Đỗ Hoa 

Related Post

Sample Plan

Sample Plan