Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lân thứ 19 - năm 2019

19/09/2019 174 0
Từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2019, Lào Cai tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động lần thức 19 với nhiều hoạt động hấp dẫn tại huyện Mường Khương.

Interesting Tours