error image error image error image

Binh Minh Hostel

SN 336 Đường CMT 8 TT Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
phuongtrieu100394@gmail.com

Service

Description

Binh Minh Hostel

Near by

Map