error image error image error image

Clip contest promoting tourism in Vietnam

22/05/2020 30/09/2021

3334 0

Looking forward to the 60th anniversary of the Establishment of Vietnam's Tourism Industry (July 9, 1960 - July 9, 2020) and contribute to propaganda and promotion of the culture and image of the Vietnamese people country to visitors, The Vietnam National Administration of Tourism has launched a Clip Contest to promote Vietnam's tourism.

Cuộc thi với đề tài khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến du lịch Việt Nam. Các tác phẩm dự thi thể hiện phong cảnh đẹp và những trải nghiệm thú vị, kể về câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo và vui vẻ.

Mỗi tác giả tham gia có thể gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi và mỗi tác phẩm dự thi sẽ có thời lượng tối thiểu 30 giây và tối đa 2 phút. 

Ban  Tổ  chức  sẽ  tiếp  nhận  bài  dự  thi  từ  ngày  phát  động  Cuộc  thi  -  15/5/2020  đến  hết  ngày  15/6/2020.  Công  tác  chấm  thi  dự kiến  sẽ  diễn  ra  vào  cuối  tháng  6/2020  và  công  bố  tác  phẩm,  người đạt  giải  vào  trung  tuần  tháng  7/2020. 

Kết  quả  cuộc  thi  sẽ được  thông  báo  tới  người đạt  giải  và  cập  nhật  tại website của Tổng cục Du lịch: www.vietnamtourism.gov.vn. Các clip dự thi đề nghị gửi về địa chỉ email tmd@vietnamtourism.gov.vn. Nội dung email ghi rõ: Tên tác phẩm/ tác giả; số thứ tự clip/ tổng số (mỗi tác giả không quá  5  clip);  điện  thoại  liên  hệ.  Tác  phẩm  dự  thi  sẽ được đăng  tải  trên  Danh sách phát của trang Youtube Tổng cục Du lịch.

Giải  thưởng  của  cuộc  thi  là  các  chuyến  du  lịch  trong  nước  trọn  gói,  các  voucher nghỉ dưỡng ở các khách sạn cao cấp.

Chi tiết về thể lệ cuộc thi xem tại đây

Nguyễn Thủy

Map

Sample Plan

Sample Plan